Dua & Azkar

Zikr-e-Mazaif

Hafiz Ibn Qiyam

Azkar-e-Masnona By Hafiz Ibn Qiyam Translated By Maulana Khalil Ahmad Hamdi

Pages:3

1

/tazkeerdata/dua-azkar/543/543_1.gif

2

/tazkeerdata/dua-azkar/543/543_2.gif

3

/tazkeerdata/dua-azkar/543/543_3.gif


RELATED

1

Pehli Ka Chand Dekhne Ke Waqt Ki Dua


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

2

Kisi Majlis Me Aane Jane Aur Shirkat Kerne Ke Aadab


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

3

Dua when something pleasing occurs


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

4

Pasandedah


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

5

Dua when overcome by debt


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

6

Dua when looking in the mirror


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

7

Kisi Dukh Beemari Me Kisi Ko Griftar Dekhne Ke Waqt Ki Dua


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

8

Mizaj Pursi


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

9

Mansha Ke Khilaf Cheez Paish Aajane Ke Waqt Ki Dua


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

10

Gussa Rafa Karnay Ka Tareqa


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

Quotes