Dua & Azkar

Shan-e-Abdiat - Chapter 4

Hafiz Ibn Qiyam

Azkar-e-Masnona By Hafiz Ibn Qiyam Translated By Maulana Khalil Ahmad Hamdi

Pages:1

1

/tazkeerdata/dua-azkar/534/534.gif


RELATED

1

Kisi Kam Se Aajiz Hojane Ke Waqt Ya Aur Ziada Taqat o Quwat Talab Kerne Ke Liey Dua


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

2

Masnoon Salam Kerne Aur Jawab Salam Dene Ka Tareqa


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

3

Kisi Cheez Ke Gum Hojane Ya Ghulam, Nauker، Janwar Waghaira Ke Bhag Jane Ke Waqt Ki Dua


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

4

Jawab Denay Ka Tareqa


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

5

Koi Kam Dushwar Aur Mushkil Hojane Ke Waqt Ki Dua


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

6

Sooraj Ya Chand Ke Girhan Ke Waqt


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

7

Bad Zabani Aur Fahash Guftari Dafa Kerne Ka Tareqa


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

8

Khushkhabri Sunne Aur Uska Shukrea Ada Kerne Ka Tareqa


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

9

DUA'AS for Routine Functions


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

10

Qarz Wasool Kartay Waqt


Allama Muhammad bin Muhammad Al - Jazri Al – Shafiee [RA]

Quotes